هاست دانلود آلمان

هاست دانلود DG1
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed نوع سرور
 • آلمان موقعیت
 • SSD نوع هارد
 • دارد SSL رایگان
هاست دانلود DG2
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed نوع سرور
 • آلمان موقعیت
 • SSD نوع هارد
 • دارد SSL رایگان
هاست دانلود DG3
 • 30 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed نوع سرور
 • آلمان موقعیت
 • SSD نوع هارد
 • دارد SSL رایگان