میزبانی وب ویندوز ایران

خدمات هاست ویندوز ایران با بهره مندی از زیرساخت هارد پرسرعت، ویندوز سرور 2016 نسخه دیتاسنتر و به تبع آن آخرین نسخه IIS شرایط را برای میزبانی پر سرعت و پایدار وب سایت و یا نرم افزار تحت وب شما به بهترین نحو ممکن تسهیل نموده است.

هاست ویندوز WN05
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Plesk کنترل پنل
 • ایران موقعیت
 • هفتگی/ماهیانه/سالیانه پک آپ گیری
 • 1 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
هاست ویندوز WN1
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Plesk کنترل پنل
 • ایران موقعیت
 • هفتگی/ماهیانه/سالیانه پک آپ گیری
 • 1 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
هاست ویندوز WN2
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Plesk کنترل پنل
 • ایران موقعیت
 • هفتگی/ماهیانه/سالیانه پک آپ گیری
 • 1 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
هاست ویندوز WN5
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Plesk کنترل پنل
 • ایران موقعیت
 • هفتگی/ماهیانه/سالیانه پک آپ گیری
 • 1 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
هاست ویندوز WN10
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد SubDomian
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Plesk کنترل پنل
 • ایران موقعیت
 • هفتگی/ماهیانه/سالیانه پک آپ گیری
 • 1 سایت تعداد سایت قابل میزبانی